GDPR

Informace o zpracování osobních údajů platné ode dne 1.4.2022

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů klientů včetně potenciálních klientů

 • Vážení klienti, připravili jsme zde shrnutí způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv, jakožto subjektů údajů, souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.
 • Trigoni trade and investment s.r.o. nakládá s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Správce osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je společnost Lukáš Kačírek, IČ: 88110516, se sídlem Werichova 947/1. Praha – Hlubočepy, e-mail: gdpr@vanda4you.cz (dále též “Lukáš Kačírek“).

Zpracování osobních údajů

 • Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, a dodrželi veškeré naše zákonné povinnosti. Dále také, abychom chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje našich klientů, včetně potenciálních klientů, kteří stojí o naše služby nebo kteří dali souhlas, abychom je oslovovali s nabídkou našich služeb.
 • Zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a to: jméno, příjmení, telefon, email, adresa, datum narození. Informace získáváme jednak přímo od vás při registraci a objednávání.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat:

Bez nutnosti vašeho souhlasu:

 • A to na základě uzavřené kupní smlouvy či objednánky:
  • Osobní údaje zpracováváme pro účely vaší smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě zcela dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Tyto informace nepředáváme třetím stranám.
 • Na základě oprávněných zájmů:
  • Abychom vás mohli informovat o novinkách týkajících se vámi využívaných produktů a nabízet vám naše další služby a produkty.

S vaším souhlasem:

 • Pro účely některých marketingových aktivit:
  • rozesílky našich nabídek služeb a produktů zájemcům
  • zpracování telefonních hovorů pro zkvalitnění našich služeb a zaznamenání vašich přání(vaše hovory mohou být nahrávány).

Zpracovatel osobních údajů:

 • Osobní údaje zpracovává přímo Lukáš Kačírek, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o zabezpečení ochrany vašich osobních údajů.
 • Dále mohou být vaše osobní údaje za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí).

Délka uchovávání osobních údajů

 • Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování našich služeb zpracováváme vaše osobní údaje do ukončení zážitku, či využití voucheru, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy.

Práva klientů

 • Právo odvolat souhlas
  • Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat.
 • Právo na informace o zpracování a přístup k vašim osobním údajům
  • Máte právo na získání potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o jejich zpracování. (Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.)
 • Právo na opravu
  • Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili vaše osobní údaje.
 • Právo na omezení zpracování
  • V některých případech máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo vznést námitku
  • Domníváte-li se, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s ochranou vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo vznést proti takovému zpracování osobních údajů námitku.
 • Právo na výmaz
  • Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat.
 • Právo podat podnět nebo stížnost
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost Trigoni trade and investment s.r.o.nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail:posta@uoou.czwww.uoou.cz.

Veškerá sdělení a vyjádření vám poskytneme bezplatně a co nejdříve (nejpozději však do jednoho měsíce).

Kontaktní údaje

 • Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit e-mailem gdpr@vanda4you.cz nebo písemně na korespondenční adrese Lukáš Kačírek. Werichova 947/1, Praha 5 – Hlubočepy.

Zásady používání souborů COOKIES na webu vanda4you.cz

 • Provozovatelem stránky www.vanda4you.cz je Lukáš Kačíre se sídlem Werichova 947/1, Praha 5 – Hlubočepy.
 • Pro zachování komfortu uživatelů využívají naše internetové stránky soubory cookies.

Co jsou Cookies

 • Cookies jsou malé datové soubory ukládané do vašeho prohlížeče, počítače nebo mobilního zařízení. Soubory cookies pomáhají zapamatovat si navštívené stránky a zvolené preference těchto stránek (např. preferovaný jazyk) tím, že při opakované návštěvě jsou tyto uložené soubory odesílány zpět na internetové stránky.

Účel Cookies

 • Cookies jsou používány k různým účelům, zejména zajištění funkčnosti stránek, identifikace uživatele internetových stránek a analýzám návštěvnosti.

Dělení Cookies

Podle doby uložení

 • Dočasné cookies(session cookies) – se aktivují v okamžiku otevření webových stránek, a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštění webových stránek.
 • Dlouhodobénebo trvalé cookies (persistent cookies) zůstávají uloženy v zařízení uživatele po dobu stanovenou v souborech cookies.

Podle původu

 • Cookies “první strany”(first party cookies) – ty vytváří webové stránky, které navštěvujete, a pouze tyto webové stránky mohou tento typ cookies přečíst.
 • Cookies “třetí strany”(third party cookies) – ty vytvářejí třetí strany (osoby), které jsou ukládány do zařízení uživatele jinými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, které si uživatel momentálně prohlíží. Cookies “třetí strany” jsou ukládány na mnoha webových stránkách v rámci internetu a třetí strany (osoby), které tyto cookies vytvořili, jsou tak schopny sledovat uživatele napříč všemi webovými stránkami, kde jsou tyto cookies uloženy. Díky tomu tak mohou třetí strany (osoby) sledovat, analyzovat a vyhodnocovat chování uživatelů a provozovatelům webových stránek tak poskytovat různé služby (např. měření návštěvnosti webových stránek).

Podle funkce

 • Nezbytně nutné cookies– jsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek. Používání nezbytně nutných cookies nevyžaduje souhlas uživatele.
 • Esenciální cookies– shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky, například jaké podstránky jsou uživateli navštěvovány nejčastěji či o jaký obsah se uživatelé zajímají nejčastěji.
 • Analytické
 • Konverznísledovací – pro analýzu výkonu prodejních kanálů.
 • Remarketingové– pro správné zacílení a personalizaci reklamy.